Dit museumcomplex omvat onder meer het Museum voor Oude Kunst (XVe - XVIIIeeeuw), het Museum voor Moderne Kunst (XIXe - XXe eeuw), en sinds 2009 het Magritte Museum. Zeer compleet, het geeft een idee van de rijkdom van de artistieke bewegingen (schilderkunst, beeldhouwkunst) in België sinds de XVeeeuw.
http://www.fine-arts-museum.be
Rue de la Régence, 3 1000 Bruxelles

Quick Response Code